دسامبر 24, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شده:
دسامبر 24, 2017
سایز فایل:
123.6 kb
کیفیت:
512×384
بازدید ها:
1
به قول شاعر: پیراهنی که عطر تو را می دهد کجاست.. وقتی که نیست بوی تو کنعان جهنم است.. کوچه جهنم است.. خیابان جهنم است.. ایضا، یکی از اشعاری که به نظر من زیباست: خون می خوریم در غم و حرفی نمی زنیم.. ما... خوش باد روح آنکه به ما با کنایه گفت گاهی به قدر صبر بلا می دهد خدا.. ((*اینجا، "این عکس" علقمه است..))
1 Liked
 خوششان آماده از این